Pendik Türk Ocakları 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim kurulumuz 31.03.2017 tarihinde toplanarak; Derneğimizin 7. Olağan genel kurul toplantısının 15.04.2017 tarihinde saat 12:00’da dernek salonumuzda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22.04.2017 tarihinde aynı yer ve saatte; aşağıdaki gündemle yapılmasına karar vermiştir. 

Gündem:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divan Teşekkülü
 4. Şube Başkanının Konuşması
 5. Protokol Konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Okunması
 7. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
 8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu İbrası
 9. Tahmini Bütçe
 10. Üye Aidatlarının Belirlenmesi
 11. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun Seçimi
 12. Dilek ve Temenniler
 13. Kapanış