KUŞAK YOL PROJESİ, İPEK YOLU VE TÜRK DÜNYASI VE TÜRKİYE KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Ocakları Pendik Şubesi 06.12.2019 Cuma günü konferansında KUŞAK YOL PROJESİ, İPEK YOLU VE TÜRK DÜNYASI VE TÜRKİYE konusu ele alınmıştır.
Konuşmacı Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı idi.Tanrıdağlı;Çin Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Uygur Akademisi Genel Sekreteri. Tanrıdağlı konferansında aşağıdaki hususları dile getirmiştir.”İpek yolu”nu oluşturan en önemli unsurlar İpek Değerli Taşlar ve Medeniyetlerdir. İpek Yolu güzergahının büyük bölümü Doğu Türkistan’dan,Türkistan’dan geçmektedir. “İpek Yolu” tabirinin içini dolduran en önemli unsurlar doğrudan Türkleri ve Türkistan’ı göstermektedir. Dolayısı ile “İpek Yolu” demek Türk -İslam Medeniyeti yolu demektir. “İpek Yolu” adı her ne kadar yabancılar tarafından konmuş olsa da İpek Yolunun gerçek anlamını gölgede bırakamaz.”Kuşak ,Yol” projesi Türk Medeniyetlerinden çalıntıdır. Çin’in İpek Yolunu yeniden yorumlayıp insiyatif almış olması Türk Milletinin İpek Yolu üzerindeki varlığını gölgede bırakamaz. Çin bu projeyi ekonomik boyutu ile Türkiye’ye sunarken, hem siyasi hem teorik olarak Türkiye’nin ve Türk dünyasının tarihi İpek Yolu’ndaki rolünü geçiştirmeye çalışmıştır. Böylece de Doğu Türkistan’da uygulamakta olduğu soykırıma kılıf uydurmayı düşünmüştür. İpek Yolunun tarihi önemini,İpek yoluna hakim olmanın ciddiyetini çok iyi anlayan Çin, İpek Yolu tabirini” Bir Kuşak, Bir Yol” olarak yeniden yorumlayıp, güya sırf ekonomik işbirliğini canlandırmak gibi masum ve cazip bir proje olarak sunulmuş olsa da projenin aslında bu topraklarda yeniden güç ve söz sahibi olma gayesini güttüğünü anlamak zor değildir. “ Bir kuşak,Bir Yol” projesi ise “Shang Hai İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş küresel boyutu olup, Çin oradan edinilen başarılı tecrübe birikimlerinden güç ve ilham almıştır. Türk dünyasının bu konuda şuursuzluğu,Çin’i cesaretlendiren temel sebeplerin başında gelir. Projenin ilk ilanının Pekin’den değil de Almaata’dan yapılması da stratejik bir mesajdır. Çin’in henüz direk etki alanına sokamadığı en güçlü Türk Devleti olan Türkiye de bu projenin önemli hedeflerinden biridir. İpek yolu’nun aslında bir Türk-İslam medeniyet yolu olduğu, Türkiye ve Türk Dünyası için önemi gün gibi aşikar iken; bu güce sahip olmak için çaba göstermek, bu gücü elde etmek için mücadele etmek yerine Çin’in sunduğu projesini irdelemeden, acemi çırak gibi kabul etmek Türkiye’yi ve Türk dünyasını çok ciddi felaketlere sürükleyebilecektir. Daha da önemlisi İpek Yolu gibi bir medeniyet yolunun güvenliğini Doğu Türkistan’da soykırım yaparak, bu medeniyetin asıl sahipleri olan Uygur Türkleri’ni yok ederek korumayı yeğlemenin bir insanlık suçu olduğu Çin’in yüzüne haykırılmakıdır. Türkiye, Doğu Türkistan’a refah getirecekse, soydaşlarının hak ve hukuklarını en geniş anlamda koruyabilmek için bu projede yer alacağı konusunu çok ciddi bir biçimde vurgulamalıdır. Her durumda İpek Yolu yeniden yorumlanacaksa buna en fazla hakkı olan Doğu Türkistan’dır. Uygur Türkleridir. Türklerdir. Türkiye’dir. Türkler ve Türkiye “KUŞAK YOL” projesinde asıl söz sahibi olmalıdırlar.